سفارش تبلیغ
صبا
هر اندازه دانش انسان افزون گردد، توجّه وی نسبت به نفس خود، بیشترگردد و در ریاضت و اصلاح آن، کوشش بیشتری مبذول کند . [امام علی علیه السلام]
 
یادداشت ثابت - شنبه 91 مرداد 1 , ساعت 12:40 صبح

با سلام واحترام حضور اولیای محترم دانش آموزان عزیز وهمکاران گران قدر
لطفابرای دانلود از برنامه  internet explorer استفاده نمایید

ریاضی ششم    

                                                        فصل یــــــــــــــــــک

                                                       فصــــــــــــــــــــل دو

                                                       فصل ســـــــــــــــــه

                                                       فصل چهــــــــــــــــار

                                                       فصل پنــــــــــــــــــج

                                                      فصل شـــــــــــــــش

                                                      فصل هفـــــت

                                                    فصل هشــــــــــــــــت

 دانلودکنید.

پیش نویس کتاب علوم ششم ابتدایی                       اینــــــــــــــــــــــــجا         

پیش نویس کتاب فارسی ششم ابتدایی                             اینــــــــــــــــــــــــجا

پیش نویس کتاب کارفارسی  ششم ابتدایی                       اینـــــــــــــــــــــــــجا

 راهنمای تدریس فارسی ششم ابتدایی                            اینـــــــــــــــــــــــــجا

پیش نویس کتاب هدیه های آسمان ششم ابتدایی        اینــــــــــــــــــــــــــجا

 پیش نویس کتاب هنر ششم ابتدایی                                اینـــــــــــــــــــــــجا

پیش نویس کتاب سلامت وتربیت بدنی ششم ابتدایی         اینـــــــــــــــــــــــجا

پیش نویس کتاب راهنمای سلامت وتربیت بدنی  ششم ابتدایی اینـــــــــــــــــــــجا

پیش نویس ریاضی ششم ابتدایی                                   اینـــــــــــــــــــــــجا

پیش نویس کتاب: کاروفن آوری                                        اینـــــــــــــــــــــــجا

پیش نویس کتاب : کاروفن آوری( راهنمای معلم )               اینـــــــــــــــــــــــجا

پیش نویس کتاب : تفکروپژوهش( راهنمای معلم )               اینـــــــــــــــــــــــجا

 پاورپوینت ساختارریاضی ششم ابتدایی                       اینـــــــــــــــــــــــجا

 

 منبع : sakhtkoshan-sjt.blogfa.com


جمعه 91 اردیبهشت 1 , ساعت 5:36 عصر

 

 

 

شنبه 26 فروردین 91 , ساعت 1:8 صبح

                             به نام آفریدگار قائم

 

کوچه کوچه بنازم به عابری که نیامد

 
              
شریک غربت ما کیست ؟مهاجری که نیامد


به پلک پلک نگاهت دخیل خاطره بستم

 
                       دعا کنید بیاید مسافری که نیامد  


                   اللهم عجل لولیک الفرج
 
               **********************
  
      کی به ھم می رسد ای یار نگاه من و تو


                                           انتظار
تا کی از ما روی در نھان داری ؟
     یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی
                      کز غمش عجب بینم حال پیر کنعانی

آنان ، تو را در غیب چاه انداختند ،
تو که کیمیافروشی نظری به قلب ما کن                   
                      که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دامی

آیا وقت نرسیده آن را تا حضور به ظھور رسانی و ما را ای عزیز که رنج و سختی از حد فزون و نداریم سرمایه ای جز اندک ، ما را از دیدار خود سھمی ببخش، خدای را پاداش دھنده ی بخشندگان است .
عزیزا !
میدانیم که با تو چه کرده ایم نه با تو که با خود آن ھم از روی نادانی عدالت را انصاف را حق را نیکی را ھمه از خود به نھانگاه چاه افکندیم تا کاروانی بیاید و آن را برگیرد .
کاروانی از پس کاروان آمدند یکی ھم که تو را دید نشناخت اما فریاد برآورد : مژده ! عجبا !
و پنھانش کردند بی رغبت به بھای بخس و ناچیز فروختند ، گذشت و ...
ای که بر ما از خط مشکین نقاب انداختی
                      لطف کردی سایه ای بر آفتاب انداختی

و ھرازگاھی که رخ از نقاب حضور به ظھور می کردی از شعشه تو دلی می رفت ...
پرده از رخ برفکندی یک نظر از جلوه گاه
                     وزحیا حور و پری را در حجاب انداختی

و ما قصه خوان آنانیم و در فراقت
ای پادشه خوبان داد از غم تنھایی
                    دل بی تو به جان آمد وقتست که باز آیی

مشتاقی و مھجوری دور از تو چنانم کرد
                   کز دست بخواھد شد پایان شکیبایی

روزی در چاه دگر روز در بازار برده فروشان روزی دگر در دربار عزیز و روزی به مجلس... روزی به زندان و دیگر روز ندیم شاه و حفیظ و علیم بر خزائن مصر    بیا بیا که دگر تاب انتظار نداریم
عزیز مصر وجودم ! در سالھای قحطی با تدبیر تو ما را سھمی و پیمانه ای ...
در پیشگاه شاه عرض کدامین جفا کنم
                   شرح نیازمندی خود یا ملال تو

بعد از این ھمه اما آنچه کرده ایم و می کنیم با تو از روی نادانی ...
گرچه رندی و خرابی گنه ماست ولی
                  عاشقی گفت که تو بنده بر آن می داری

تو گفتی الیوم: لاتَثْریبَ علیکم امروز بر شما سرزنشی روا نیست
خداوند ھمو مھربانترین است و شما را می بخشاید .
مژده وصل تو کز سرجان برخیزم .
بوی تو می آید نسیم پیراھن تو چشم ما را شفا داده لیک اما تو شکرانه دادی خدای را  که به من نیکی کرده بعد آن جدایی افکندن شیطان میان من و برادران و این ھمه را از لطف بیکران دانای حکیم دانستی حال که :
چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ
                    سر چرا بر منِ دل خسته گران میداری

ما که سپر انداخته ایم ، ھرچه دست و پا میزنیم ، چه کرده ایم ، که ھنوز ھم لیاقت ظھور تو را نداریم و به حالت انتظار ، آری ما باید خودمان را مھیا کنیم برای آمدنت که المنتظرون لظھوره افضلُ اھلِ کلِّ زمانٍ
منتظران ظھورش بھترینانِ ھر زمانند . امام سجاد(ع)
و بیاید که جھان را از شر ستمگران و دغل بازان تطھیر کند و ھدف ھای عالی بعثت انبیا تحقق پیدا نماید آنگاه عید بشریت است و نه عید مسلمانان ، تنھا .
و مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید
                     که از انفاس خوشش بوی کسی می آید
از غم ھجر مکن ناله و فریاد که دوش
                       زده ام فالی و فریادرسی می آید

و بیا که اگر تو بیایی ھمه بی نیاز می شوند اگر تو بیایی عدل اجرا می شود به بھترین وجه ،
و اجرای عدالت زمینه ساز رشد جامعه ، مانع اضطراب ، ناکامی و عامل امنیت روانی است .
اگر تو بیایی دلھا به ھم پیوند خواھد خورد . که عدل مایه پیوند دل ھاست .حضرت زھرا (س (
اگر تو بیایی            زندگی سامان خواھد یافت.
اگر تو بیایی            رسوم جاھلیت بر خواھد افتاد .
اگر تو بیایی            به عدالت رفتار می کنی .

تو بیا که                تشنه عدالتیم و عدالت تشنه ی تو.
تو بیا که                از دامن تو دست ندارند عاشقان .
تو بیا که                آرام جان و مونس قلب رمیده ی مایی.
تو بیا که                پیراھن صبوری ایشان دریده ای
تو بیا که                کاشانه بسوخت هرچه در خانه بسوخت
تو بیا که                رخ جانانه بسوخت
تو بیا که                دلم چو پروانه بسوخت
تو بیا که               جز خویش دل بیگانه بسوخت
تو بیا که               خانه عقل مرا آتش می خانه بسوخت
تو بیا که                ھمچو لاله جگرم بیمی و خم خانه بسوخت

تو بیا ،
تو بیا که               خرقه از سر بدر آورد و به شکرانه بسوخت
تو بیا که اگر تو بیایی برای ھمیشه بیایی مھربانی و زیبایی یکسان شود و ما آن روز را انتظار می کشیم
حتی اگرآن روز دیگر نباشم .
و عجّلْ فی فرجه مولانا ومقتدانا صاحب العصر و الامر والزمان 
آقا جان الامان الامان الامان الامان الامان الامان ...


دوشنبه 91 فروردین 14 , ساعت 12:35 صبح

تقویت حافظه دیداری(منزور-هیله-مقازه-اسحاب-ستل)
استفاده از کارتهای تصویری به صورت 2کارت بعد 3 و4

نشان دادن کل وجزء تصویرمرکب

پرسش های زیاد درخصوص تصویر ها

به خاطر سپردن نام وترتیب اشیایی که به اونشان داده شده

تغییرات انجام شده درکلاس را بیان کند.

واژه های سخت درس راروی کاغذ نوشته وبه کودک نشان می دهیم.

از بازخورد های مشوقانه استفاده می کنیم.

تقویت تمیز دیداری(کودک در ادارک جزئیات دچار مشکل است .دوزبه جای زود-جانه به جای خانه)
دیدواگرا وهمگرا:
درنوع دید همگرا فرد به یک کلمه یا یک شیء آنقدرمتمرکزمی شودکه اشیاء اطراف آن رامبهم وغیر واضح می بیند.

دردیدواگرافقط به یک نقطه یاکلمه نگاه می کندولی کلمات مجاور آن رانیز می بیند.

برای تقویت مهارت دید واگرا می توان تمرینهای زیر راانجام داد:
کلمه نوشته شده در وسط سطر را به کودک نشان می دهیم واز او می خواهیم تابه آن کلمه نگاه کرده وسعی کند درهمان حال بدون تکان دادن چشم اشیا ء پیرامون راببیند.

یک دایره کوچک وسط تخته کلاس می کشیم ومرکز آن رابا یک نقطه مشخص می کنیم .سپس ازدانش آموز می خواهیم به مرکز دایره نگاه کندوبدون اینکه درزاویه دید خود تغییر جهت دهد اشیاء پیرامون تخته را نام ببرد.

برای تقویت مهارت دید همگرا تمرینهای زیر توصیه می شود:
دانش آموز به کلمه ای دربین یک سطر توجه کرده وسعی کند آن رابه طورکامل ودقیق ببیندوسایرکلمات سطرراندیده ویا آنها رامبهم ببیند.

دایره ای رسم کرده ومرکز آن رابایک نقطه مشخص می کنیم .سپس از دانش آموز می خواهیم روی نقطه آن چنان تمرکز کند که نتواند دایره راببیند.

فعالیت هایی برای ترمیم حساسیت شنوایی:
ازدانش آموزان بخواهید چند وسیله ی صداساز درست کنند وصدای آنها راباهم مقایسه کنند.

صداهای مختلف حیوانات را تشخیص دهد.

صداهای مختلف مثل گریه –خنده-سرفه-چک چک آب-راتشخیص دهد.

داخل قوطی های یک اندازه مقداری برنج –کوبیا-سنگ و...می ریزیم کودک باید صدای ماده داخل قوطی ها راتشخیص دهد.

صدای هرچیز راباتصویر آن تشخیص دهد.

به خانواده ی دانش آموز شفارش می کنیم از سخن گفتن بلند-واز بلند کردن صدای تلوزیون خودداری کنند.

معلم درس دیکته راباصدای معمول بیان کند.

جمله را تکرار کند.

تمرینات مربوط به پرورش دقت:
دوتصویرراکه مشابه هم هستندامادر یک یاچندموردجزیی باهم اختلاف دارند،ره دانش آموزان نشان می دهیم،واز او می خواهیم تاتفاوت های بین دو تصویر راپیداکند.

کارتهای مقوایی تهیه کنید.روی هرکدام یک کلمه بنویسیدطوری که روی هریکی از یا نقطه یادندانه آن کلمه جا افتاده باشد دانش آموز بایدنقص کلمه رابیابد.

دیکته چندنفررابرای تصحیح دراختیاردانش آموزقراردهیدتا آنهاراتصحیح کند.

برای مشکلات آموزشی که موجب غلط های دیکته می شوندچه باید کرد:
روش آموزش معلم باید بررسی واصلاح گردد

بااستفاده از کتابهای روش تدریس دانش آموزراتحت آموزش دوباره قرارداد.

به امید فردایی بهتر وبا تشکر
برگرفته از کتاب مشکلات املا ورفع آن اثر دکتر تبریزی


دوشنبه 91 فروردین 14 , ساعت 12:26 صبح

مشکلات دیکته نویسی وراههایی که معلمان ووالدین برای رفع مشکل املاء به آن متوسل می شوند: 

1-پندواندرز می دهند 

2-کودک راسرزنش وتحقیر می کنند 

3-تکالیف راافزایش می دهند 

4-شکل صحیح کلمات راچندباربنویسند

5-حرف غلط کلمه رابارنگ قرمز بنویسند

6-جمله سازی انجام دهند

اگرشما بامشکل املاء یک دانش آموزروبروشوید چه خواهیدکرد؟

اولین کار آموزگار این است که غلط های دیکته ی دانش آموزرایادداشت کرده .تجزیه وتحلیل نماید وسپس نوع غلط ها رادسته بندی کندوباتوجه به اینکه فراوانی غلط های دیکته ی دانش آموز به کدام یک از انواع غلط ها مربوط می شود برای درمان آن یک برنامه طراحی می کن

درمان نارسا نویسی:
گفتن این مطلب که علت مشکل دانش آموز نارسانویسی است .مشکلی راحل نمی کند بلکه باید نوع خطای نارسانویسی رامشخص کرد وسپس علت یاعلل آن خطاها راشناخت وسرانجام باتوجه به آن علل برای ترمیم ودرمان طراحی واقدام نمود.

اشتباهات-رفته اند

برای ترمیم ودرمان نارسانویسی باید اقدامات زیرراانجام داد:
1-خطوطی رابه دلخواه رسم کند

2-روی وایت بردنقاشی کند

3-وضعیت نشستن کودک رااصلاح کنید

4-مدادراصحیح دردست بگیرد واز مدادباریک استفاده کند

5-کاغذ روی میز راست باشد

6-خمیر بازی کند

7-بادست کاغذ باطله مچاله کند

8-کاغذ های مختلف راقیچی کند

9-روی ماسه یاخاک خطوطی رارسم کند

10-کلید وپیچ ومهره را باز وبسته کند

11-باگل رس اشیا ء درست کند

12-یک سری خط های موازی رسم کند

13شکل های نقطه چین راپرکند

تقویت هماهنگی چشم ودست
انداختن توپ درحلقه.

ماهی گیری با استفاده از قلاب وشکل ماهی.

کوبیدن میخ به تخته.

تیر اندازی با تفنگ پلاستیکی.

انداختن حلقه دور میله.

بازی با توپ وراکت.

پیچاندن نخ دور قرقره.

حمل یک استکان پر از آب هنگام راه رفتن.

حمل زنگوله به آرامی به نحوی که به صدادرنیاید.

چوب را به صورت عمودی روی انگشت نگهدارد.

شکلهای هندسی را باقیچی بریده وجدانماید.

گرفتن وپرتاب توپ.

تیله بازی ویک قل دوقل ودوختن
ادامه را در بخش دوم ببینید

برگرفته از کتاب مشکلات املا ورفع آن اثر دکتر تبریزی


یکشنبه 90 بهمن 9 , ساعت 11:4 عصر

استادی در شروع کلاس درس لیوانی را پر از آب به دست گرفت آن را بالا برد که همه ببینند بعد از شاگردان پرسید به نظر شما وزن این لیوان چه قدر است شاگردان جواب دادند : 100گرم 200گرم و... استاد گفت من هم بدون وزن کردن نمی دانم دقیقا وزنش چه قدر است اما سئوال من این است اگر من این لیوان آب را چند دقیقه همین طور نگه دارم چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ شاگردان جواب دادند هیچ اتفاقی نمی افتد استاد پرسید خوب اگر یک ساعت همین طور نگه دارم چه اتفاقی می افتد ؟ یکی از شاگردان گفت : دستتان کم کم درد می گیرد استاد گفت حق با توست حالا اگر یک روز تمام آن را نگه دارم چه اتفاقی می افتد ؟ شاگردی با جسارت گفت دستتان بی حس می شود عضلات به شدت تحت فشار قرار خواهند گرفت ودست فلج می شود ومطمئنا کارتان به بیمارستان خواهد کشید شاگردان خندیدند گفت خیلی خوب است ولی ایا در این مدت وزن لیوان تغییر کرده است ؟شاگردان جواب دادند نه استاد پرسید پس چه چیزی باعث درد وفشار روی عضلات می شود در عوض من چه باید بکنم شاگردان گیج ومات ماندند یکی از آنها گفت خوب لیوان را زمین بگذارید .استاد گفت :آفرین
دقیقا مشکلات زندگی هم مثل همین است اگر آنها را چند دقیقه نگه دارید اشکالی ندارد اگر مدت طولانی تری به آنها فکر کنید به درد ورنج می افتید واگر بیشتر از آن نگه شان دارید فلج تان می کنند ودیگر قادر به انجام کاری نخواهید بود فکر کردن به مشکلات زندگی مهم است اما مهمتر آن است که در پایان هر روز وپیش از خواب آنها را زمین بگذارید به این ترتیب تحت فشار قرار نمی گیرید هر روز صبح سر حال وقوی بیدار می شوید وقادر خواهید بود از عهده ی هر مسئله وچالشی که برایتان پیش می آید بر آیید .
دوست من یادت باشد که لیوان آب را همین امروز زمین بگذاری زندگی همین است .


چهارشنبه 90 بهمن 5 , ساعت 11:24 عصر

1-      در تدریس ریاضیات ، باید عاملی که کودکان را به کلاس درس علاقه مند می کند ، شناخته شود.و کمک کنیم تا اندیشه های ریاضی را درخانه ومدرسه به کار برد .

2-  مبنای همه آموزش ها باید بر آزمایش ا ستوار باشد، به خصوص آزمایش با مواد کمک درسی که ساخته  خود کودکا ن است.

3-      گفت و گو در مورد ریاضیات باید یکی از اهداف آموزشی باشد. کودکان باید در مورد آن چه انجام می دهند ، بحث و گفت و گو کنند.شادمانی حاصل از حدس زدن و یافتن درست از طریق گفت و گو در باره ی ریاضیات حاصل می شود.بدبختانه بسیاری از دانش آموزان و معلمان ،ریاضی را به عنوان مجموعه ای از حقایق و مهارتها نگاه می کنند ، که باید حفظ شود.و این یکی از عواملی است که درس ریاضی را سخت ترمی کند.

4-      این مفهوم که بسیاری از اندیشه ها ی ریاضیات با هم ارتباط دارند، باید گسترش داده شود.

5-      معنا جویی در ریاضیات باید به عنوان زمینه ای در آموزش مورد توجه قرار گیرد. مثا ل : چرا وقتی یک شی را از

 جهات مختلف می بینیم متفاوت است ؟ یا چرا ضرب را به این صورت انجام می دهیم؟ ولی، کودکان باید با یک دیگر کار کنند . چون به علت تفاوت آن هاست  که می توانند از هم یاد بگیرند.
6-
      کار گروهی در ریاضیات باید به یک روش معمول تبدیل شود. کار کرد به صورت تنهایی در سطوح بالاتر انجام می گیرد ولی، کودکان باید با یک دیگر کار کنند . چون به علت تفاوت آن هاست  که می توانند از هم یاد بگیرند.

7-      نیاز های متفاوت کودکان باید مورد ملاحظه قرار گیرد ( کودکان دارای ادراک متفاوت هستند و از طریق عوامل متفاوتی نیز تحریک و بر انگیخته می شوند)

8-      برای کودکان باید فرصت های برابر در یادگیری ریاضیات فراهم شود. ( تمام کودکان چه ضعیف و چه باهوش باید از امکا ن دست یابی به مبا حث پیشرفته ریاضیات را داشته باشد)

9-      پیشرفت کودکان در زمینه ی ریاضیات باید از طریق آزمون های کتبی تشخیص داده شودو آزمون ها باید شامل

 مباحث جدید باشد و وسیله ای برای تشخیص توانایی حل مسئله استدلال و سایر اهداف آموزشی باشد

10-   حل مسئله : حل مسئله فرایند به کار گیری دانسته ها ودانش قبلی در مواجهه باموقعیت های جدید و ناشناخته است .

 حل مسئله یکی از روش های آموزش ریاضیات است.ولی این موضوع صرفاً به آن معنی نیست که بایدمجموعه ای از مهارتها و راهبرد ها را مستقیم به کودکان انتقال داد. بهترین روش تدریس از طریق سوال کردن می باشد.  ( ایجاد انگیزه)

تهیه کننده :سرگروه کلاس چند پایه شهرستان بیجار آقای  حیدر رضایی


یکشنبه 90 بهمن 2 , ساعت 9:58 عصر

 

  انشا، درس مظلومی است که تاکنون به درستی مورد توجه واقع نشده و در برنامه های درسی مغفول مانده است.
وقتی به جایگاه ادبیات فارسی در مدرسه فکر می کنم، به نظرم می آید که درسی مهجورتر و مظلوم تر از درس انشا نبوده است. زنگ انشا به راحتی جایگزین می پذیرد، جابه جا می شود و شاید هم از لیست درسهای پرارزش حذف می شود، تا جای خودش را به درسی بدهد که بیشتر مورد توجه مسئولان و خانواده هاست.
در قدیم، انشایی که می نوشتیم، باید حتما مقدمه و مؤخره داشت (البته واضح و مبرهن است) معلم به ما می گفت: مقدمه را این طور بنویسید، بعد به اصل مطلب بپردازید و در آخر انشا هم نتیجه گیری کنید و پند و اندرز بدهید (از انشای بدون نتیجه گیری، نمره کم می شد). این جریانی است که در سطح بسیاری از کلاس های درس هنوز هم اجرا می شود. حتی اگر ده ها سال از آن گذشته باشد.
 
در دوران  معلمی خود، به بچه ها برای انشا نوشتن، آزادی عمل می دادم و چارچوبی تعیین نمی کردم. حتی اگر خارج از شیوه های متداول جمله سازی و انشا بود.
به گمان من، احتمالا ضعف انشانویسی کثیری از بچه ها، از آنجا ناشی می شود، که در برنامه ریزیها و روش های آموزش به تغییرات رشد کودک، چندان توجهی نمی شود. در چارچوب مرزبندی شده زبان آموزی که البته لازم و ضروریست، برای درس انشا، برنامه مستقل و خاصی که جدا از مهارت های اولیه زبانی باشد منظور نشده است. بچه ها در کلاس انشا، به موازات نوشتن جمله های درست و منطقی، به انگیزش درونی برای نشان دادن، عواطف و احساس از طریق نوشتن نیاز دارند. در حالی که نوستالژی فرهنگی انشانویسی، به معلمان اجازه نوآوری نمی دهد و البته که این روش، با ادبیات مدرن امروزی ناهمگون است.
پیاژه با آزمایش های طبیعی و تجربی در مورد کودکان 7 و 8 ساله، نشان می دهد که «کودکان خردسال، در بیان روابط علی، ممکن است ضعیف باشند و به ندرت علت را به معلول ربط دهند،  کودک صرفا دو رویداد را بدون ذکر رابطه آنها نام برد. جمله دوم هم گرایش آنان را به استفاده از ضمایر، بدون اشاره به مرجع ضمیر نشان می دهد که معلوم نیست منظور از آنها چه کسانی هستند
او همچنین عقیده دارد که کودک، واژه ها را در چارچوب یک نظام شخصی از معانی تفسیر می کند و البته، معنی مورد نظر کودک، لزوما مانند معنی مورد نظر فرد بزرگسال نیست. کودک زبان را مطابق ساختار ذهنی خود تغییر می دهد و تنها پس از یک فرآیند طولانی رشد به بلوغ فکری می رسد. بنابراین جمله ها و انشای کودک ممکن است، مطلوب مربی و معلم نباشد. ولی آن چیزیست که تراویده از ساخت ذهنی موجود اوست. توجه و درک این مهم به آزادی در نوشتن و بروز خلاقیت کودک کمک می کند.
در کتاب های جدید بخوانیم- بنویسیم دوره ابتدایی، تقریبا اکثر تکنیک های زبان آموزی وجود دارد. بچه ها در شرایط معمولی پس از پایان هر کتاب، بایستی بتوانند از مفاهیم به کار رفته، به درستی استفاده کنند. اما انشا نویسی که بخش مهمی از ادبیات ما در دوره های ابتدایی و راهنمایی است، نیاز به پرورش سیال فکر و اندیشه دارد. بهتر است قالب های قراردادی شکسته شود تا دانش آموز، در کنار تمرین های زبان آموزی، به تخیلات و ایده های خود فرصت بروز دهد. تسامح معلم و مربی نسبت به خطاهای نوشتاری کودک که اکثرا از تفاوت های فردی و شناختی نشأت می گیرد، شوق نوشتن و فکر کردن را در کودک زنده نگه می دارد. عدم انعطاف معلم و حساس شدن به رعایت تمام دستورالعمل های زبانی، از علائم رکود انشانویسی و تقلیل انگیزه نوشتن و خلق کردن در کودکان و نوجوانان است.
در قدیم، یادگیری زبان و آشنایی با نوشتن و خواندن، بدون فعالیت های جنبی فعلی زبان آموزی کاری ساده و معمولی بود. آنان که به مکتب می رفتند، به همان شیوه مکتبی و آنان که به دبستان می رفتند با همان شیوه سنتی، اغلب شاگردان موفقی بودند و خط و انشایی خوش داشتند، اما گروه بی سوادان متعدد و سوادخواندن و نوشتن، امتیازی ویژه بود.
در حال حاضر ما با کمی تعداد نویسنده و شاعر و منتقد آگاه در همه سطوح، خصوصا کودکان و نوجوانان روبه رو هستیم، اغلب کارها از ابتکار و نوآوری به دور است، تا به جایی که اجبارا ناخالص به جای خالص پذیرفته می شود
می خواستم از درس انشا و کیفیت نه چندان مطلوب آن در مدارس بنویسم، که به عرصه ادبیات کودکان و نوجوانان رسیدم، عرصه ای بی نهایت حساس و ارزشمند و قابل تحلیل و شایسته توجه.
شعرهای امروز کودکان، اگر شبیه شعرهای یمینی شریف و محمود کیانوش نباشد، باید سطحی بالاتر و جاذبه های قوی تر و قابلیت پذیرش بیشتری از سوی مخاطبین داشته باشد. بچه ها هنوز هم شعر انار رحماندوست را با شادی و لذت زمزمه می کنند.
 
درس انشا یکی از شیرین ترین و پربارترین درس هاست که می تواند در شکوفایی استعداد و رشد کیفی سایر درس ها مؤثر باشد. اگر بر این اعتقاد باشیم که نوشتن تفکر کتبی انسان است و کسی که در این زمینه، از مهارت کافی برخوردار است، انسانی است منطقی و خوش فکر و خلاق؛ که نه تنها در مسیر اعتلای فکریست، که در تحول فکری اطرافیان خود هم تأثیرگذار است.
آدم های خوشفکر که توان نوشتن دارند، فکرهای خود را به نظم درمی آورند و تألیف می کنند. آدم های خوش فکر دیگر در راه های هنری و اجتماعی، خلاق و آفریننده هستند. اما فکرهای خوب و تازه، زمینه ظهور می خواهد و مدرسه، بسترساز افکار بدیع و رنگین است. ساختن این بستر، ابزار و مصالح مناسب می خواهد. با کمی تغییر در نگاه و درک شرایط جامعه امروز، می توان روی درس انشا سرمایه گذاری کرد و شاهد ارزش افزوده آن بود.
برای این تحول لازم است انشا نوشتن بچه ها را به طور مستقل جدی بگیریم و به موازات آموزش های زبانی، برای آن طرحی نو دراندازیم.
1) رشد عقلانی کودک از نظر پیاژه، ص ،150 ترجمه دکتر فریدون حقیقی و فریده شریفی


پنج شنبه 90 فروردین 4 , ساعت 10:53 صبح

 

به نام خدا

 

داستان خرگوش کم رو وروباه پرو

 

نویسنده:مهسا فرج اللهی مجد

                  کلاس چهارم

1389

      روزی روزگاری دریک جنگل خرگوش وروباهی با هم زندگی می کردند که خرگوش خیلی کم رو وروباه خیلی پرو بود.

هروقت حیوانات جنگل به خانه ی روباه وخرگوش می رفتندخرگوش خودرادرانباری قایم می کرد.وقتی مهمان ها می رفتنداوبیرون می آمد.

تاغذایش راتنهایی بخورد.

ولی روباه همیشه باحیوانات ومهمانان گفت وگو می کردوخیلی شلوغ وبازی وسروصدامی کردوحفهای خنده دارمی گفت

1

 

یک روزخرگوش کوچولوی خجالتی درجنگل باروباه قدم می زد.که یک دفعه آقافیله آنها رادید خرگوش هم تادیدکه آقافیله به طرف آنها می آید فرارکردودرپشت درختی قایم شد ولی روباه ایستادوبه آقافیله سلام کرد

فیل گفت:روباه سلام پس خرگوش کجاست؟

روباه گفت((می دانی که خرگوش خیلی کم رواست برای همین درپشت آن درخت قایم شده است))

2       

آقافیله فکر ی کردوگفت:((من می دانم برای مشکل کم رویی اوچکارکنم!))

ماحیوانات فرداهمگی به خانه ی شمامی آییم .

فردای آن روز فیل وحیوانات جنگل به خانه ی خرگوش وروباه آمدند.خرگوش مثل همیشه وقتی آنهارادید فوری خودراپنهان کرد.روباه سفره غذارابرای مهمان هاچید وغذاهای خیلی خوش مزه آورد وبوی غذادرخانه پیچید خرگوش دزدکی روباه راصدازد تاکمی غذا برایش بیاوردفیل که حرف آنهارا شنیدبه روباه 3 گفت:برایش غذانبر تاکه خودش گرسنه شود ومی آید غذابخورد

روباه هم همین کارکرد.خرگوش که خیلی گرسنه شده بود آرام آرام آمدتاغذابخورددرهمین وقت مهمان ها ساکت به گوشه ای رفتند خرگوش که فکر کرد همه رفته اندسرسفره نشست که غذا بخورد وقتی که اولین لقمه رابرداشت حیوانات همگی آمدندوبه او سلام کردند

خرگوش نیز باکمرویی جواب سلام آنهاراداد آن روز خرگوش وهمه ی حیوانات باخوشحالی غذا خوردند واز فیل دانا وروباه مهربان تشکرکردند وازاینکه مشکل خرگوش راحل کرده بودند شاد شدند

خلاصه خرگوش قصه ی ما ازکم رویی درآمدودیگر هیچ و.قت خجالت نکشید.

 


پنج شنبه 89 اسفند 19 , ساعت 12:27 صبح

 


به نام خداوند دانا ودوست


نکاتی پیرامون میوه ها
یک نکته درمورد نارگیل :برای شکستن نارگیل به این صورت عمل کنیدابتدا الیاف آن را کاملا از نارگیل جداکنید برروی نارگیل لکه هایی مانند چشم دیده می شود آن قسمت را سوراخ کنید وشیره داخل نارگیل را کاملا از طریق آن سوراخ ها تخلیه کنید سپس نارگیل را داخل تابه گذاشته تا با حرارت 350درجه بپزدبعد از سرد شدن پوسته را با ضربت چکش بشکنیدواز نارگیل جدا کنید.


در مورد آب میوه :در نظر داشته باشید که وقتی می خواهید آب میوه را بگیرید به مقدار مصرف هر وعده آب گیری کنید زیرا آب میوه بعد از مدتی از نظر رنگ یا مزه یا خاصیت دچار تغییراتی می گردد مثلا آب سیب سیاه می شود وآب هویج مانند لیموشیرین تلخ می گردد.


پوست گردو: اگر می خواهید پوست گردو را بکنید ودستتان سیاه نشود این کار را داخل ظرف پر از آب انجام دهید واگر می خواهید مغز گردو را سالم از داخل پوست گردو جدا کنید گردو ها را به مدت یک شب تمام (حدود 12ساعت) در داخل آب ونمک خیس کنید سپس به آرامی پوست گردو را شکسته ومغز گردو را بیرون بیاورید ومانند آب میوه هر بار به اندازه مصرف همان وعده گردو پوست بکنید که پوست سخت گردو حکمتی دارد عالمانه !!!!.


تشخیص گریپ فروت خوب :از ضخامت وکلفت بودن پوست گریپ فروتبه میزان آب دار بودن آن می شود پی برد برای تشخیص این که گریپ فروت ضخیم است یا نازک به انتهای آن یعنی قسمتی که به ساقه مربوط می شود توجه کنید در این قسمت از گریپ فروت برآمدگی ایجاد شده است واصولا ناصاف وپرچین به نظر می رسد که پوست آن ضخیم است هرچه پوست ضخیم تر باشد میوه آب دارتر است .


تشخیص هندوانه وطالبی رسیده :روی طالبی دست بکشید اگر صاف باشد طالبی رسیده است وبرای تشخیص هندوانه ی رسیده دو راه وجود دارد 1-دو دست خود را در دو سوی هندوانه قرار دهید وفشار دهید اگر صدایی از آن به گوش رسید هندوانه رسیده است .2-به آن ضربه بزنید اگر صدای بلند وطبل مانندی داشت هندوانه رسیده است .


اگر خرمالوی نارس خریدید آنها را کنار هم چیده در جایی بگذارید خود رسیده وشیرین می شود
اگر هلوی نارس خریدید آن هارا در جعبه ای داخل روزنامه قرار دهید گازهایی از آنها متصاعد می شود ودر همان جا باقی می ماند همین گاز ها باعث رسیدن هلوها می شود .


یکشنبه 89 اسفند 15 , ساعت 9:33 عصر

اسامی همکاران ساعی مدارس تحت پوشش که با معرفی مدیرمجتمع  ازطریق ریاست محترم اداره آموزش وپرورش کرانی موردتقدیر قرار گرفتند به شرح ذیل می باشد:

1-داودبالادستیان-آموزشگاه تازه کندمعدن

2-علی محمد فرج اللهی مجد =//جیران

3-علی اوسط عزتی-//ینگی ارخ

4-جلیل مرتضایی-//خرابه چهل ارخ

5-نگین کهوند-//چقورقشلاق

6-فرشته محمدمرادی-//

7-سمیرامومنی زاده-//

8-شیوااحمدی-//

9-مرضیه ناظم زاده-//

10-حمیده حسین پور-//

11-سیماقاسمی فر-//


   1   2   3      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ